Kontakt
Profil firmy
Odstředivé lití
Technologické možnosti
Odlitky
copyright©MPJ DesignStudio 2000
odkazy pro Vás
zpřízněná WWW
TEKCAST Inc.
Odstředivé lití technologií TEKCAST Inc.,USA
strana 2
     Odlitky  jsou rozměrově přesné, povrchově velmi čisté a kvalitní, s minimálními požadavky na další opracování.
     Zinkové odlitky lze dále upravovat galvanickým pokovením (mědění, niklování, patinování, zlacení, atd.) nebo lakováním práškovými nebo mokrými laky.
     Technologie umožňuje nerozebíratelné spojení s jinou kovovou částí – s ocelovým pouzdrem, tvarovým zálitkem, se závitovou částí apod..
     Technologie odstředivého lití je nejen rychlá, ale i levná – výroba modelu je vždy mnohem levnější než výroba formy na tlakové lití, ceny formy z hmoty TEKSIL se pohybují od 2.000 Kč do 20.000 Kč. Je tedy velmi výhodná i pro malé série odlitků, běžné jsou zakázky od 5 kusů odlitků na příklad náhradních dílů nebo prototypů, na druhé straně je i vysoce produktivní a lze ji aplikovat i na série do 100 tisíc kusů odlitků.
V odstředivém licím stroji lze do připravené formy odlévat nejen nízkotavitelné neželezné kovy – především slitiny zinku, kompozice cínu a olova, tzv. bílé kovy na bázi Sn – Sb – Pb, ale i plasty – polyuteran nebo jiné pryskyřice – nebo slévárenský vosk pro zhotovení modelů pro malé série odlitků pro slévárny na vytavitelný model.

ZPĚT NA STRANU 1